Festa Major 2015 (47)cropped-escola-de-mc3basica-11.jpgfi de curs 2015-21fi de curs 2015-9Escola de música-26

SENSIBILITZACIÓ: als 4 i 5 anys, els nens i nenes assisteixen a una classe setmanal destinada al joc musical i motriu basat en la cançó infantil tradicional o popular, i també en la dansa i la rítmica. Als darrers mesos del curs, es comencen a afegir petits continguts de lectura i escriptura musicals. En diverses ocasions
com Nadal o el Dia de la Música, els alumnes de Sensibilització participen als concerts que ofereix l’Escola o fan petites audicions
en classes obertes a un públic familiar.

INICIACIÓ: a partir dels 6 anys, els nens i nenes assisteixen a dues
sessions setmanals per fer  la
“Roda d’Instruments” així com, en la
línia del curs anterior, el
Llenguatge Musical i el Cant Coral. Durant el curs de Iniciació els alumnes es familiaritzen amb els instruments que s’imparteixen a l’Escola per tal de poder triar l’instrument que desitjaran estudiar a partir del curs següent.

PREPARATORI:  Aquest curs ja té una ordenació molt similar a la
resta de cursos del nivell elemental: els alumnes
estudien un instrument, (propi o cedit per l’escola), i complementen la seva formació musical amb les  assignatures de l’àrea del Llenguatge Musical: una sessió d’Orquestra Orff, on es treballen vivencialment continguts del llenguatge, una de Cant Coral i la pròpia classe de Llenguatge Musical. Al llarg del curs, els alumnes participen als Concerts de Nadal o al Dia de la Música, i o bé toquen en grup a les Setmanes d’Audicions, que es fan al llarg del curs.