NIVELL MIG:

L’estructuració de l’itinerari de nivell mig s’adapta als interessos dels alumnes, a partir de la base de dues sessions setmanals de llenguatge de 45 minuts i l’instrument individual.

Queda així oberta la participació als projectes instrumentals (orquestra, combo, música de cambra) de l’escola.