IMGP1940Concert música casino 2007 017festival nadal 2013 musica 043IMG_3084Concert música casino 2007 015PROJECTE JOVE (Nivell mig)

En finalitzar el nivell elemental de música, i en cas de no voler ingressar en un centre reglat de Grau Professional, els alumnes poden continuar a l’Escola  amb el Projecte Jove (Espai +13 +15).

Aquest itinerari pretén oferir una via molt lúdica, amena i pràctica per a l’aprenentatge musical en el sector jove. Al voltant d’un projecte comú (creació d’un musical, espectacle, etc.) que canvia cada any, es faran activitats relacionades amb 3 àmbits de treball: 

  • de l’àmbit del llenguatge musical i l’harmonia aplicats a l’instrument i les noves tecnologies.

  • de l’àmbit del conjunt instrumental o música de cambra

  • de l’àmbit del cant coral i arts escèniques.

La finalitat del Projecte Jove és estrenar un musical a final de curs, on tots els alumnes participaran de manera activa. 

L’estructuració de l’itinerari del PROJECTE JOVE (nivell mig) és la mateixa que durant el nivell elemental, ja que les classes de preparació del musical es complementaran amb les classes individuals d’instrument.

El nivell s’aproxima al del primer cicle de grau professional que s’imparteix als conservatoris.