IMGP1940Concert música casino 2007 017festival nadal 2013 musica 043IMG_3084Concert música casino 2007 015

1r CICLE DE NIVELL MIG: En finalitzar el nivell elemental de música, i en cas de no voler ingressar encara en un centre reglat de Grau Professional, els alumnes poden continuar a l’Escola cursant el 1er i el 2n curs de nivell mig. L’ordenació de matèries i distribució horària d’aquests dos cursos és la mateixa que durant el nivell elemental, i s’estructuren al voltant de l’estudi regular d’un Instrument, les classes de Llenguatge Musical/Harmonia, així com les assignatures d’Orquestra o Música de Cambra, molt recomanades per a aquest nivell.