IMGP1940Concert música casino 2007 017festival nadal 2013 musica 043IMG_3084Concert música casino 2007 015

NIVELL MIG:

En finalitzar el nivell elemental de música, i en cas de no voler ingressar encara en un centre reglat de Grau Professional, els alumnes poden continuar a l’Escola  a través de dues modalitats formatives: primer cicle de nivell mig i projecte jove “espai +15”. L’ordenació de matèries i distribució horària d’aquests dos cursos es fa en funció de les necessitats i el perfil de l’alumnat del moment

 

L’estructuració de l’itinerari primer cicle de nivell mig és la mateixa que durant el nivell elemental, amb l’estudi regular d’un Instrument, les classes de Llenguatge Musical/Harmonia, així com les assignatures d’Orquestra o Conjunt instrumental i Cant Coral. El nivell s’aproxima al del primer cicle de grau professional que s’imparteix als conservatoris.

 

L’itinerari projecte jove “espai +15” pretén oferir una via molt lúdica, amena i pràctica per a l’aprenentatge musical en el sector jove. Al voltant d’un projecte comú (creació d’un musical, espectacle, etc.) que canvia cada any, es faran activitats relacionades amb el llenguatge i l’harmonia –d’una manera eminentment pràctica, amb l’ús del propi instrument i de les noves tecnologies per aplicar els coneixements apresos –, de conjunt instrumental i de cant coral i treball escènic.

 

 Ambdós itineraris són combinables.

2019-20 espai +15

PROJECTE espai+15