Festa Major 2015 (47)cropped-escola-de-mc3basica-11.jpgfi de curs 2015-21fi de curs 2015-9Escola de música-26

SENSIBILITZACIÓ: als 4 i 5 anys, els nens i nenes assisteixen a una classe setmanal destinada al joc musical i motriu basat en la cançó infantil tradicional o popular, i també en la dansa i la rítmica. Als darrers mesos del curs, es comencen a afegir petits continguts de lectura i escriptura musicals.

En diverses ocasions com Nadal o el Dia de la Música, els alumnes de Sensibilització participen als concerts que ofereix l’Escola o fan petites audicions en classes obertes a un públic familiar.

APRENENTATGE MUSICAL 1 (Am1): a partir dels 6 anys, els nens i nenes assisteixen a dues sessions setmanals, una per fer  la “Roda d’Instruments” i el conjunt Orff, i l’altra de RITME, COS I VEU.

Durant el curs de d’Aprenentatge musical 1 (Am1) els alumnes es familiaritzen amb els instruments que s’imparteixen a l’Escola per tal de poder triar l’instrument que desitjaran estudiar a partir del curs següent.

APRENENTATGE MUSICAL 2 (Am2):  Aquest curs ja té una ordenació molt similar a la resta de cursos del nivell elemental: els alumnes estudien un instrument, (propi o cedit per l’escola), i complementen la seva formació musical amb les  assignatures de l’àrea del Llenguatge Musical: una càpsula de 30 minuts de RITME, COS I VEU, on es treballen vivencialment continguts del llenguatge i una càpsula de  30 minuts de LECTURA MUSICAL.

Al llarg del curs, els alumnes participen als Concerts de Nadal o al Dia de la Música, i o bé toquen en grup a les Setmanes d’Audicions, que es fan al llarg del curs.