IMGP1940Concert música casino 2007 017festival nadal 2013 musica 043IMG_3084Concert música casino 2007 015

PROJECTE JOVE (Nivell mig) “CONSTRUïM UN MUSICAL” 

Al voltant d’un projecte comú basat en la creació d’un musical, es faran activitats relacionades amb 3 àrees de treball: 

a) de l’àmbit del llenguatge musical i l’harmonia aplicats a l’instrument i les noves tecnologies. 

b) de l’àmbit del conjunt instrumental o música de cambra 

c) i de l’àmbit del cant coral i arts escèniques. 

_____________________________________________________________________________

a) Activitats del llenguatge musical i harmonia: (30/45 min.) 

– comprensió i anàlisi harmònic (arranjaments de les melodies del musical) 

– oïda (treure les melodies o acords) 

– manteniment de lectura (preparar la interpretació instrumental) 

– creació i edició musical 

b) Activitats de conjunt instrumental (30/45min.) 

– assajos parcials (previ treball a clase d’instrument) 

– assajos de grup o 2 grups 

c) Activitats de cant coral i treball escènic: (45 min.) 

– taller de veu i assaig coral 

– taller de cos i moviment 

– elaboració de vestuari i decorats 

Entre les activitats de conjunt instrumental i les activitats de cant coral i treball escènic hi haurà un descans de 15 minuts. 

HORARI 

Activitats del llenguatge musical i harmonia (16.15 – 17.00) 

Activitats de conjunt instrumental (17.00 – 17.45) 

Pausa 

Activitats de cant coral i treball escènic (17.45 – 18.30) 

PARTICULARITATS DEL PROJECTE 2020-2021 

Degut a la situació d’inactivitat provocada pel COVID-19 en aquest passat curs, els alumnes del PROJECTE JOVE 2019-2020 no han pogut estrenar el musical “Els Miserables”. Per tant, durant aquest primer trimestre del curs, donarem prioritat al treball que els alumnes han estat preparant i que no han pogut acabar. 

La previsió és poder portar a l’escenari el musical “Els Miserables” abans del Nadal 2020. Els alumnes que s’incorporin nous participaran activament del projecte. 

Alhora, durant aquest primer trimestre prendrà forma el projecte que es treballarà a partir de 2021, i que decidirem entre tots els alumnes i professors. La idea girarà entorn dels musicals, com hem fet fins a dia d’avui en el Projecte Jove. 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE ESPAI+13