Escola de música-37Escola de música-77Escola de música-42Escola de música-87Escola de música-89

NIVELL ELEMENTAL:    A partir de 7-8 anys, els alumnes estudien un instrument i complementen la seva formació musical amb l’assignatura d’Aprenentatge Musical. Aquesta està formada per dues càpsules: una càpsula de RITME, COS i VEU i una càpsula de LECTURA MUSICAL. 

La metodologia de les classes col·lectives busca fomentar el gaudi interpretatiu a través del cant, la percussió o les sessions de conjunt instrumental, camí per a la comprensió i assimilació  del llenguatge a través de lexperimentació grupal, així com la creació dhàbits regulars de concentració i escolta o d’organització de l’estudi personal.

Les assignatures d’Orquestra i Conjunt Instrumental, així com la de Cant Coral, afavoreixen l’assoliment d’aquests objectius, i és per això també que es programen diverses audicions i concerts al llarg del curs, on els alumnes tenen l’ocasió de mostrar la feina feta en aquestes formacions.