LOGO EMLLL’Escola vol oferir als alumnes una base sòlida de coneixements musicals de nivell elemental així com de 1r cicle de nivell mig en la que poder fonamentar si s’escau, posteriors estudis de nivell professional. 

 L’experiència ens ensenya que aquest objectiu s’assoleix en més gran mesura en un entorn de respecte al procés evolutiu natural de l’alumne. És per això que el nostre desig és obrir les portes a vivències musicals i experiències col·lectives, fomentar el gaudi per la interpretació i l’escolta, els hàbits d’estudi i de concentració auditiva, de receptivitat i comunicació, que li permetin desenvolupar al màxim les seves capacitats musicals tant tècniques com expressives, alhora que nodrir el seu creixement personal.

En aquesta línia, l’Escola pretén ser un espai de referència també per altres iniciatives musicals de caire no acadèmic, com l’Aula de joves i adults, per potenciar la música en grup, la música moderna, i oferir espais musicals d’assaig i punt de trobada.