PROPERES ACTIVITATS

INICI DEL CURS 2018-2019:

– Preparatori, Nivell Elemental, Mig, Joves i Adults: 

DIMECRES 12 DE SETEMBRE

*   Les classes de SENSIBILITZACIÓ I INICIACIÓ comencen a l’octubre

nivells-cursos-preus

HORARIS